Menu indicadores
Ezabatu

Sortutako hondakinak, guztira (barne hartuta etxeetako eta udaletako inauste-hondakinak, etxeko konpostajea, auzokoa eta autokudeatutakoa)

Maiztasuna: MENSUAL

Unitate: t

Documento: Excel

Grafikoa:

* Erakutsitako datuak aldaketak eta aldaketak dira